Wanneer logopedie?

Communiceren is voor iedereen belangrijk. Als dit niet lukt of als dit door een ziekte verandert, zijn wij de deskundigen die u of uw kind kunnen begeleiden.

Bij kinderen kunt u hierbij o.a. denken aan:

 • Moeite met het onder woorden brengen van gedachten/gevoelens
 • Slecht verstaanbaar/onbegrijpelijk spreken
 • Moeite met begrijpen van taal
 • De taalontwikkeling komt niet goed op gang
 • Moeite met het eten en/of drinken
 • Duim/vingers/speen zuigen
 • Problemen met (leren) lezen en spellen
 • Kwijlen/speekselverlies
 • Moeite met verwerken van auditieve informatie
 • Uw kind wordt meertalig opgevoed en u heeft vragen over de aanpak
 • Schisis
 • De stem is hees/schor/zwak

Bij volwassenen kunt u hierbij o.a. denken aan:

 • Door een beroerte/trauma is (ook) de spraak en/of taal aangedaan
 • Het eten en/of drinken verloopt moeizaam of veroorzaakt verslikken/hoesten
 • Het spreken is veranderd door de ziekte van Parkinson
 • Speekselverlies
 • De stem is hees/schor/zwak
 • Moeite met brokgevoel in de keel
 • Het omzetten van gedachten in taal
 • Niet goed verstaanbaar zijn
 • Laryngectomie
 • COPD
 • Genderdysfonie